柬埔寨旌旗教會
ជំនុំទង់ជ័យកម្ពុជា


ជំរាបសួរ

柬埔寨旌旗教會歡迎您!

您好,歡迎來到這個充滿笑聲、不同語言的教會,我們是一個中柬跨文化的教會,即使我們不一樣,但我們都是一群神所愛的子民,一起生活在柬埔寨,在這裡有歡笑、冒險、挑戰,還有充滿神同在的讚嘆!歡迎你加入我們的教會生活,經歷精彩的生命,一起把神的愛傳出去!

 

ជំនុំទង់ជ័យកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍អ្នក!

ជំរាបសួរ!សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំនុំមួយដែលពោរពេញទៅដោយសេចក្ដីរីករាយ និងមានសមាជិកជាពហុ-ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗផងដែរ។  ពួកយើងជាជំនុំដែលវប្បធម៍កម្ពុជាចិនទាំងពីរចូលរួមបោះជំហ៊ានជាមួយគ្នា។ថ្វីត្បិតតែពួកយើងមិនដូចគ្នា តែពួកយើងសុទ្ធតែជាប្រជាជនមួយក្រុមដែលព្រះតែងតែស្រឡាញ់ និងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នា។ នៅទីនេះយើងមានការសើចសប្បាយ ការផ្សងព្រេង ជំនះឧបសគ្គនិងការលើកទឹកចិត្តដែលពោរពេញទៅដោយវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ សូមស្វាគមន៍អ្នកចូលរួមជាមួយជំនុំរបស់ពួកយើង ពិសោធនូវជីវិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ចែករំលែកនូវសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នា។

 

主日信息


2018年3月成人系列主日講座


天國的比喻THE PARABLES OF THE KINGDOM

耶穌一出來傳道即宣告,「天國近了!」【馬太福音Matt.3:2】之後,耶穌談論了許多天國的比喻,這些都與你我有深切的關係!這個系列,讓我們聚焦來認識耶穌所論及的天國,並讓我們得以進入天國!

When Jesus started preaching, he proclalmed, "The Kingdom of heaven is at hand (Matt.3:2)." Later Jesus talked about many parables of the Kingdom. Those parables are deeply related to us. In this series, Let us focus on knowing the Kingdom that Jesus talked about. Let us get into the Kingdom!

讀取中... 季榮和牧師 Pastor River Chi
讀取中... 蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw
貝克博士 Dr.Bekker
蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw

2018年2月成人系列主日講座


活在愛中LIVING IN LOVE

耶穌說,「我賜給你們一條新命令,乃是叫你們彼此相愛;我怎樣愛你們,你們也要怎樣相愛。」(約翰福音Jn13:34) 愛,確實是一個重要的人生功課!讓我們從聖經的教導中,來學習愛,使我們的一生都活在愛中。

Jesus said,"A new commandment I give to you, that you love one another; just as I have loved you, you also are to love one another (Jn13:34). " Love is an important lesson for us to learn in our lives. Let us learn how to love from the teachings in the Bible. Let us live in love through our entire lives.

讀取中... 黃以文牧師 Pastor Luke Huang
讀取中... 黃以文牧師 Pastor Luke Huang
讀取中... 蕭祥修 牧師 Senior Pastor Samuel Shaw
讀取中... 蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw

2018年1月成人系列主日講座


大哉問!Profound Life Questions

這是一個資訊爆炸、價值混亂的世代,我們能找到自己生命目的真實的答案嗎?很多人選擇迴避這問題,因為在眾說紛紜中,也無法得知確切的答案;然而,聖經卻提供我們真確的答案!讓我們一起來了解聖經對你我生命意義的說明。

How can we find an answer for the prupose of life in the era where there is so much information and different values?Many of us tend to avoid this question because we just cannot be sure of the correct answer. However,the Bible provides us with the correct answer!Let's explore the meaning of our lives through the Bible.

讀取中... 黃以文牧師 Pastor Luke Huang
讀取中... 蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw
讀取中... 蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw
讀取中... 季榮和牧師 Pastor River Chi

2017年12月成人系列主日講座


奇妙的耶穌Wonderful Jesus

聖誕佳節已經悄然臨到!在這歡樂繽紛的季節中,歡迎所有旌旗家人與親朋好友,一起來認識這位為我們降生的奇妙耶穌;並且齊來領受祂所帶給你我生命最大的祝福!

Christmas is coming!In this season of joy,we would like to invite all Banner Church family members and friends to know about the wonderful Jesus who was born for us. Let's receive the greatest blessing He brought for our lives!

讀取中... 蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw
讀取中... 蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw
讀取中... 蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw
讀取中... 蕭祥修 牧師 Senior Pastor Samuel Shaw
讀取中... 蕭祥修牧師 Senior Pastor Samuel Shaw

牧長介紹


李宗華 牧師

李宗華牧師,是註冊營養師,於2004年8月進入教會全職服事,任宣教、總務部門,2005年2月調任台中市沐風關懷協會執行長一職,專注在弱勢族群家庭的關懷,兒童課輔、生命品格教育與輔導、兒童才藝培養、家長的心靈成長。
2012年由黃牧師領軍開始以醫療團的方式關懷村莊百姓,次年城市教會成立,傳基督愛人的使命,遂而因村莊的需求,設立了兒童的課後關懷中心,營養照顧、提升語言能力、生命陪伴關懷。2015年開始發展首都的福音關懷。最大心願是:願柬埔寨領受耶穌的愛,認識耶穌的知識要充滿柬國的土地。

 

អ្នកគ្រូគង្វាល

គឺជាអ្នកជំនាញខាងសារធាតិចិញ្ចឹមរបបអាហារ ចូលរួមជាសមាជិកក្រុមការងារពេញសិទ្ធក្នុងជំនុំក្នុង ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤ ដោយមានបន្ទុកជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា និងលើផ្នែកកិច្ចការទូទៅ។ នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០០៥បានផ្ដូរទៅកាន់ ក្រុងតៃជុង កាន់លើតំណែងប្រធានសមាគម ថែទាំ មុះហ្វុង ដែលផ្ដោតទៅលើផ្នែកថែទាំគ្រួសារជនជីវភាពទន់ខ្សោយ និងថ្នាក់សិក្សាបន្ថែមសម្រាប់កុមារ ថ្នាក់សិក្សាព្រមទាំងបង្វឹកផ្នែកចរិយាសម្បត្តិ ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលទេពកោសល្យកុមារ និងការលូតលាស់របស់ចិត្តគំនិងនៃអាណាព្យាបាល។

ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូគង្វាល luke​ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ តាមរយះការនាំក្រុមចូលក្នុងភូមិចូលរួមក្នុងការថែរទាំអ្នកភូមិ។ ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ ជំនុំរបស់យើងក្នុងក្រុមសៀមរាបក៏បានបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រិស្ទ។ ដោយផ្អែកតាមតម្រូវការរបស់ស្រុកភូមិជនបទ យើងក៏បានបង្កើតនូវថ្នាក់បង្រៀនកុមារ ការថែរទាំនូវសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់កុមារ លើកស្ទួយសមត្ថភាពភាសារកុមារ និងការថែរទាំដោយតាមរយះចូលរួមអមដំណើរជីវិតជាមួយពួកគេ។ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ យើងបានចាប់ផ្ដើមក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ គោលបំណងធំបំផុតរបស់យើងគឺ សង្ឈឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវក្ដីស្រឡាញ់ពីព្រះយេស៊ូ ប្រាជ្ញាដែលបានពីស្គាល់ព្រះយេស៊ូនឹងបំពេញលើទឹកដីនេះ។


分點資訊


FB粉絲頁活動剪影加入旌旗教會
常用連結

最新活動

快速連結